Info

Kuvakivaa koostuu osahankkeista, jotka keskittyvät eri kohderyhmiin. Kuvakivaa-hankkeen toteuttaa Ruotsinsuomalaisten arkisto ja työryhmä, johon kuuluvat Anna-Karina Bogren ja Helen Kantokoski Kviby sekä Maarit Jaakkola (Sarjakivaa, Vanhaksi vieraalla maalla) ja Leena Huss (Sarjakivaa). Sarjakivaa!-osahanke toteutettiin yhteistyössä Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys Rusukin kanssa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen (Isof) tuella. Ikäkivaa!-osahanke toteutetaan useiden suomen kielen hallintoaluekuntien kanssa Ruotsin Kulttuurineuvoston tuella.

Kuvakivaa består av delprojekt som fokuserar på olika målgrupper. Bakom projektet Kuvakivaa står Sverigefinländarnas arkiv och arbetsgrupp som består av Anna-Karina Bogren och Helen Kantokoski Kviby samt Maarit Jaakkola (Sarjakivaa, Vanhaksi vieraalla maalla) och Leena Huss (Sarjakivaa). Delprojektet Sarjakivaa! genomfördes av Uppsalas sverigefinska språk- och kulturförening Rusukki med stöd från Institutet för språk och folkminnen (Isof). Delprojektet Åldersroligt! kommer att genomföras i samarbete med olika kommuner inom det finska förvaltningsområdet med stöd från Kulturrådet.