Sarjakivaa!

Piirtäjien perjantai Sarjakivaa – sverigefinska barn och unga tecknar serier oli verkkovälitteinen hetki, jonka halusimme tarjota ruotsinsuomalaisille perheille eri puolilla Ruotsia.

Tapahtuma oli maksuton, ja perheestä saattoi osallistua niin monta henkilöä kuin perhe halusi. Tavoitteena oli paitsi tarjota yhteistä suomen- tai kaksikielistä tekemistä lapsille ja aikuisille, myös luoda yhteyksiä ruotsinsuomalaisten perheiden välille ympäri maata.

Tehdyistä piirustuksista koottiin yhteen kirja, jonka julkaisi Ruotsinsuomalaisten arkisto.

Tapahtuman tavoitteena oli kannustaa ruotsinsuomalaisia perheitä käyttämään suomen kieltä ja verkostoitua muiden kaksi- tai monikielisten perheiden kanssa. Kokeilimme ensimmäistä kertaa uudenlaista, virtuaalista metodia kielenelvytykseen. Tavoitteenamme oli selvittää, miten erilaiset verkkovälitteiset yhteydenpitotavat soveltuvat kielenelvytyksen edistämiseen.

Tässä Ruotsin radion suomenkielisen kanavan Sveriges Radio Finskan juttu aiheesta: Osallistu sinäkin ruotsinsuomalaisten yhteiseen sarjakuvatyöpajaan! (13.10.2022).

Tapahtuman järjesti Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys Rusukki. Tapahtuman rahoitti Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos Isof.

Tecknarnas fredag Sarjakivaa – sverigefinska barn tecknar serier var en gemensam stund online som vi ville erbjuda för sverigefinska familjer i olika delar av Sverige.

Evenemanget var gratis, och alla i familjen kunde delta. Syftet med evenemanget var, förutom att erbjuda gemensamma finsk- eller tvåspråkiga aktiviteter för barn och vuxna, att skapa kontakter mellan sverigefinska familjer runtom i landet.

Teckningar skapade under dagen blev en bok som gavs ut av Sverigefinländarnas arkiv.

Syftet med evenemanget var att uppmuntra sverigefinska familjer att använda det finska språket och nätverka med andra två- eller flerspråkiga familjer. Vi ville även pröva en ny virtuell metod för språkrevitalisering.

Evenemanget anordnades av sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala Rusukki. Initiativet fick stöd från Institutet för språk och folkminnen Isof.